#valoa maailmalla

#valoa maailmalla


Pipliaseuran Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelma

Nyt minä näen

Suomalaiset parikymppiset naiset elävät täysin erilaista opiskelijaelämää kuin malawilaiset kanssasisarensa. Kun suomalainen lukee tenttiin, hänen malawilainen ikätoverinsa imettää toista lastaan koulun lattialla ja opettelee lukemaan yhdessä kylän naisten kanssa.

Naiset iloitsevat, kun kirjaimista alkaa muodostua sanoja. Yksi oppilaista on 35-vuotias yksinhuoltaja Hawa. Hän kertoo, kuinka lukutaito tuo valon elämään: ”Ennen elin pimeydessä, olin kuin sokea. Nyt minä näen.”

Lukutaidottomuus aiheutti hänessä aiemmin häpeää ja alemmuudentunnetta. Lapsena koulu jäi kesken, koska köyhän perheen rahat riittivät vain ruokaan. Hänet naitettiin nuorena. Pipliaseurojen lukutaito-ohjelma herätti toivon kipinän.

Lukutaito on ihmisoikeus, jonka varaan koko koulutus ja kehitys rakentuu. Pipliaseuran työssä lukutaito-opetus seuraa raamatunkäännöstyötä, jonka yhteydessä vähemmistökansa saa usein myös ensi kertaa kirjakielen. Teemme maailmalla yhä samankaltaista työtä kuin Mikael Agricola aikoinaan Suomessa.

Pipliaseuran Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelma ulottuu 16 Itä-Afrikan vähemmistökielelle Keniassa, Etiopiassa, Malawissa ja Tansaniassa. Sen avulla 20 000 naista oppii lukemaan.

Lukutaito parantaa naisten arkea välittömästi. Se lisää turvallisuutta ja mahdollistaa esimerkiksi kauppa- ja terveysasioiden itsenäisen hoitamisen. Samalla omanarvontunne vahvistuu. Nämä naiset alkavat suunnitella tulevaisuutta ja puhua unelmistaankin. ”Olen onnellinen. Haluan, että lapsenikin oppivat lukemaan ja kirjoittamaan. Siksi rohkaisen heitä menemään kouluun – silloin heillä on parempi tulevaisuus.” Lukutaito saa aikaan positiivisen kierteen. Kouluttamalla naisia lukutaidottomuus voitaisiin ratkaista parin sukupolven aikana.

Lue lisää: Piplia.fi


Kirkon Ulkomaanapu (KUA) tuo vakautta perheiden elämään kriisialueilla

Suurestakin kriisistä selviää, kunhan ei jää yksin

Opettaja huolestui, kun 14-vuotias Ram lakkasi koulussa puhumasta muiden kanssa. Hän oli aina yksin, katse maahan luotuna.

Nepalissa asuvan Ramin äiti oli kuollut vuoden 2015 voimakkaassa maanjäristyksessä. Poika oli laiha ja heikossa kunnossa, kun hän saapui koulun mielenterveystyön ohjaajan luokse. Ram nukkui huonosti, eikä hänellä ollut ruokahalua. Kotona hän vetäytyi omaan sänkyynsä ja oli ärtyisä, jos hänelle puhuttiin.

Turvaa Ram haki pitämällä lähellään hänen äidilleen kuuluneita vaatekappaleita. Sukulaiset piilottivat äidin vaatteet, koska toivoivat sen edistävän pojan toipumista.

Ohjaaja pyysi Ramia piirtämään. Poika piirsi kuvan naisesta tuhoutuneessa talossa ja kertoi, että se oli hänen äitinsä. Ram ja hänen isänsä pääsivät yhdessä psykologin vastaanotolle. Isää rohkaistiin tukemaan poikaa, antamaan hänelle äidin valokuva ja äidille kuuluneita vaatteita. Sekä isää että Ramia tuettiin suuren menetyksen käsittelemisessä.

Hiljalleen Ram alkoi toipua ja olla taas oma itsensä niin koulussa kuin kotona.

Kriisinkin jälkeen elämä jatkuu

Ram on yksi niistä lähes 20 000 lapsesta ja nuoresta, jotka osallistuivat Nepalin maanjäristysten jälkeen Kirkon Ulkomaanavun (KUA) järjestämiin psykososiaalisen tuen aktiviteetteihin kouluissa. Maanjäristysten jälkeen KUA rakensi Nepaliin yli 300 turvallista luokkahuonetta ja koulutti opettajia ja vanhempia tukemaan oppilaiden henkistä toipumista.

Suurtenkin kriisien jälkeen elämä jatkuu. Konfliktien ja katastrofien keskellä koulunkäynti tuo nuorten ja heidän perheidensä elämään vakautta ja toivoa paremmasta huomisesta. KUA auttaa nuoria pääsemään kouluun ja kouluttaa opettajia tukemaan heitä kriisitilanteissa maailman hauraimmissa maissa.

Ramin nimi on muutettu yksityisyyden suojaamiseksi.

Lue lisää: kua.fi

Suomen Lähetysseura

on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kansainvälinen toimija, joka toteuttaa seurakuntien missiota, kokonaisvaltaista lähetystyötä, sanoin ja teoin. Kirkon sanoma toivosta, uskosta ja lähimmäisenrakkaudesta on ollut työmme lähtökohta lähes 160 vuotta.

Teemme työtä 30 maassa yli sadan kumppanikirkon ja -järjestön kanssa. Positiivinen, pysyvä muutos kehittyvissä maissa on tavoite, johon työmme tähtää. Rakennamme maailmaa, jossa jokainen saa äänensä kuuluville. Elämme paikallisten ihmisten rinnalla ja toimimme osana paikallisten kumppanien yhteisöä.

Suomen Lähetysseuran työtä rahoittavat seurakunnat, kristilliset järjestöt ja yksityiset ihmiset. Kehitysyhteistyöhön sekä rauhan ja sovinnon hankkeisiin Lähetysseura saa tukea ulkoministeriöltä.

Tutustu työmme tuloksiin: suomenlahetysseura.fi/tyomme

Koulutus vie #valoa

Top